آگهی مناقصه عمومی تامین نیرو

شناسه : 93727597

آگهی مناقصه عمومی تامین نیروآگهی مناقصه عمومی تامین نیرو

برای دریافت اسناد مناقصه بر روی تصویر  کلیک نمائید.

 

آخرین فرصت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه 1399/09/24 می باشد

 

 

آدرس کوتاه :