بازدید میدانی و بررسی زمینه‌های راه اندازی ایستگاه‌های میوه و تره بار

شناسه : 93876523

بازدید میدانی و بررسی زمینه‌های راه اندازی ایستگاه‌های میوه و تره بار


با حضور عضو شورای شهر یزد صورت گرفت؛

بازدید میدانی و بررسی زمینه‌های راه اندازی ایستگاه‌های میوه و تره بار

بازدید میدانی و بررسی زمینه‌های راه‌اندازی ایستگاه های میوه و تره‌بار و بازارچه های محلی در مناطق کمتر توسعه یافته شهری با حضور عضو شواری اسلامی شهر یزد صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری یزد، در راستای تقویت زمینه‌های دسترسی به محصولات کشاورزی با قیمت وتنوع مناسب و همچنین فعال‌سازی بازارچه‌های محلی، بازدید میدانی و بررسی زمینه‌های راه‌اندازی بازارچه‌های میوه و تره بار در مناطق کمتر توسعه یافته یزد انجام شد.

در این بازدید «محسن ابوترابی» عضو و ناظر شورای اسلامی شهر یزد در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری با تاکید بر لزوم گسترش خدمات شهری در مناطق کمتر توسعه یافته جهت دهی هر چه بیشتر  همراه با سهولت در دسترسی  و توجه به کیفیت و قیمت مناسب در این مناطق را خواستار شد.

ابوترابی بیان کرد: ایجاد ایستگاه‌های  میوه و تره بار و همچنین بازارچه‌های محلی در مناطق مختلف شهر یزد به ویژه محدوده‌های کمتر توسعه یافته اقدامی موثر برای رونق اقتصادی آن مناطق  است و این موضوع موجب خواهد شد امکانات بهتر و بیشتری برای شهروندان فراهم آید.

در ادامه «محمدرضا دشتی» رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری یزد گزارشی از راه اندازی ایستگاه‌های فروش میوه و تره بار در سال جاری ارائه و افزود: برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای تقویت و راه اندازی این بازارها به ویژه در ماه پایانی سال صورت گرفته است.

دشتی خاطرنشان کرد:هدف از ایجاد ایستگاه های موقت عرضه میوه و تره بار به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته شهر اثرگذاری مثبت بر مدیریت بازار و تقویت دسترسی شهروندان به میوه و تره بار با کیفیت و قیمت مناسب است.

گفتنی است سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری یزد در دوره‌های مختلف نسبت به راه اندازی ایستگاه‌های موقت عرضه میوه و تره بار در سطح شهر اقدام کرده است و اکنون تمرکز فعالیت‌ها بر ارائه خدمات در مناطق کمتر توسعه یافته شهر یزد است.

آدرس کوتاه :