تجلیل از همکاری نیروی انتظامی در طرح خروج دام و طیور صورت گرفت

شناسه : 93990208

تجلیل از همکاری نیروی انتظامی در طرح خروج دام و طیور صورت گرفت


با حضور معاون دادستان یزد،

تجلیل از همکاری نیروی انتظامی در طرح خروج دام و طیور صورت گرفت

از همکاری عوامل نیروی انتظامی در اجرای موفق طرح خروج دام و طیور از مناطق مسکونی شهر یزد با حضور معاون دادستان عمومی انقلاب قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری یزد،در نشستی با حضور «محمد نعیمی نژاد» معاون دادستان عمومی انقلاب یزد که به دعوت «محمدرضا دشتی» رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری یزد صورت گرفت از همکاری موثر و زحمات نیروهای انتظامی در اجرای موفق طرح خروج دام و طیور از مناطق مسکونی شهر یزد قدردانی شد.

در این نشست با تاکید بر اهمیت زیباسازی،آرامش و فراهم آوردن زمینه‌هایی برای ارائه خدمات موثر به شهروندان، در زمینه ساماندهی کارگران فصلی تبادل نظر شد.

آدرس کوتاه :