میز خدمت در مسجد ملااسماعیل یزد برپا شد

میز خدمت در مسجد ملااسماعیل یزد برپا شد