حمایت شورای شهر یزد از تقویت زیرساخت‌‌های بازارچه‌های محلی

در بازدید اعضای کمیسیون خدمات شهری شورای شهر یزد از پروژه‌های عمرانی و خدماتی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری یزد بر تقویت زیرساخت و توسعه کمی و کیفی بازارچه‌های محلی تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری یزد، اعضای کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر و معاون خدمات شهری شهرداری یزد از پروژه‌های عمرانی و خدماتی سازمان ساماندهی مشاغل بازدید و از نزدیک در جریان توانمندی‌ها و کاستی‌های موجود برای ادامه برنامه‌های مورد نظر قرار گرفتند.

***در ادامه به  گزیده‌ای از دیدگاه‌های مطرح شده اعضای این کمیسیون در جریان بازید اشاره می‌شود:

«محسن ابوترابی»

رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری:

توسعه کمی و کیفی بازارچه‌های محلی با هدف تقویت سبد معیشتی خانوار مورد توجه قرار گیرد

«فاطمه زارع »

نائب رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری:

بازارچه‌های محلی شهرداری علاوه بر ارائه خدمات برای تقویت سبد مصرفی شهروندان، با پیوست خانوادگی برنامه‌ریزی شود

 

«فخرالسادات خامسی»

عضو کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری:

توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی در توسعه بازارچه‌های محلی/ توانمندسازی شغلی گروه‌های آسیب پذیر نیازمند توجه ویژه است

«باقرپارساییان»

منشی کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری:

حمایت شورای شهر یزد از تقویت زیرساخت‌های بازارچه‌های شهری/ مناطق کم تر برخوردار در اولویت باشند

 

*** در جریان این بازدید معاون خدمات شهری شهرداری یزد نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت و رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری یزد ضمن ارائه گزارش اقدامات در حال انجام به هدف‌گذاری سازمان در مسیر پیشرو اشاره کرد.

«حمیدرضا رحمیدل» معاون خدمات شهری شهرداری یزد:

سرعت بخشی به تقویت زیرساخت‌ بازارچه‌های میوه و فرآورده‌های کشاورزی /نظم شهری در فعالیت مشاغل مورد تاکید قرار گیرد

«محمدصفدرپور» رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری یزد:

برنامه‌های سازمان بر ساماندهی مشاغل شهری، رونق بازارچه‌های محلی و شبکه‌سازی دانش بنیان متمرکز شده است

گفتنی است این برنامه با بازدید اعضای کمیسیون خدمات شهری شورای شهر و معاون خدمات شهری شهرداری یزد از عملیات عمرانی بازارچه خدمت، مسجد شهرک مشاغل فنی و بازارچه‌های میوه و فرآورده‌های کشاورزی این سازمان همراه بود.