مسجد شهرک مشاغل و بازارچه بلوار بهمن در حال آماده سازی است

رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد گفت: مسجد متعلق به شهرک مشاغل که مدت طویلی است برای صاحبان مشاغل در حال آماده سازی است و نیز بازارچه ای با چند مجموعه مناسب در بلوار بهمن برای استفاده شهروندان کمتر برخوردار در حال آماده سازی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد به نقل از  خبرگزاری موج، محسن ابوترابی رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد از احداث و آماده سازی بازارچه هایی در سطح شهر برای حمایت از خانوارهای کمتر برخوردار خبر داد.

وی گفت: اعضای کمیسیون خدمات شهری بازدیدی از مجموعه بازارچه های تحت پوشش سازمان مشاغل شهرداری یزد داشتند.

او گفت: از جمله این بازارچه ها، بازارچه خدمت  واقع در  میدان امام رضا که در سال ۹۸ به منظور ارائه محصولات خانگی افتتاح گردید و هدف از احداث آن کمک به معیشت خانوارها و به ویژه زنان سرپرست خانوار بود.

رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد گفت: همچنین مسجد متعلق به شهرک مشاغل که مدت طویلی است برای صاحبان مشاغل در حال آماده سازی است و نیز بازارچه ای با چند مجموعه مناسب در بلوار بهمن برای استفاده شهروندان کمتر برخوردار در حال آماده سازی است.

به گفته ابوترابی بازارچه ای نیز در بلوار فرهنگ امامشهر در دست احداث است اما مدت یک سال است که کار آماده سازی آن متوقف شده و امیدواریم با استفاده از بودجه در اختیار شهردار این مجموعه ظرف چند ماه آینده آماده و به منظور ارائه مستقیم محصولات خانگی به بهره برداری برسد.

او گفت: همچنین بازارچه ای در بلوار شهدای مریم آباد و بازارچه ای در منطقه آزادشهر در حال آماده سازی هستند که در دستور کار بازدید های آینده قرار دارند.