همکاری اتحادیه مصالح ساختمانی و شهرداری یزد در ساماندهی مشاغل شهری

شناسه : 93836578

همکاری اتحادیه مصالح ساختمانی و شهرداری یزد در ساماندهی مشاغل شهری


نشست هم‌اندیشی و زمینه‌سازی برای همکاری اتحادیه مصالح ساختمانی و شهرداری یزد با هدف ساماندهی مشاغل شهری و با حضور رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری یزد برگزار شد.

همکاری اتحادیه مصالح ساختمانی و شهرداری یزد در ساماندهی مشاغل شهری

نشست هم‌اندیشی و زمینه‌سازی برای همکاری اتحادیه مصالح ساختمانی و شهرداری یزد با هدف ساماندهی مشاغل شهری و با حضور رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری یزد، نشست مشترک اعضای اتحادیه مصالح ساختمانی شهر یزد با رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری پیرامون ساماندهی مشاغل مرتبط با این اتحادیه و حرکت به سمت ایجاد شهرک‌های تخصصی برگزار شد.

در این نشست رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورد‌های کشاورزی شهرداری یزد بیان کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت خروج واحدهای فروش مصالح ساختمانی سطح شهر بویژه از مناطق مسکونی و ساماندهی مشاغل این رسته در شهر یزد، این سازمان برای برنامه ریزی،  اختصاص زمین و ساماندهی مشاغل این حوزه آمادگی دارد.

« محمدرضا دشتی» افزود:با خروج صنف مصالح از سطح شهر یزد و مناطق مسکونی ، سرمایه های بسیاری که در حال حاضر در تملک مصالح فروشان است آزاد شده و از سوی دیگر گامی موثر در زیباسازی و آرامش شهری برداشته می‌شود.

دشتی  با اشاره به اینکه هماهنگی اتحادیه و لزوم توجیه کلیه افراد از اهم موضوعات است، افزود: اتحادیه باید برنامه و نگاه خود را با اعضا در این راستا  همسو نماید زیرا پس از واگذاری زمین ، هیچگونه انباری در سطح شهر اجازه فعالیت ندارد .

« علی اصغر بحری» رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی یزد حمایت سازمان ساماندهی مشاغل شهری و شهرداری یزد از کسب و کارهای این رشته را خواستار شد و بیان کرد: اتحادیه آماده همکاری با شهرداری در راستای زیباسازی شهر و ساماندهی مشاغل زیر مجموعه مصالح ساختمانی را دارد و امید است با زمینه سازی مسئولان بتوان در این مسیر گام‌های موثری برداشت.

در پایان رئیس سازمان از طرح پیشنهادی اتحادیه استقبال نموده و این طرح را بسیار ارزشمند و اقتصادی ارزیابی کرد و از همت و پیگیری اتحادیه تقدیر و تشکر نمود .

 

آدرس کوتاه :